Mapa actors de la conca

Mapa dels  actors de la conca participants a la jornada constitutiva.