Reduir la pressió antròpica i la contaminació.

Per assolir aquest objectiu la Taula es proposa:
  • Vetllar perquè s’activin els mecanismes que garanteixin i facin efectius el compliment de les normatives ambientals, promovent un marc orgànic de polítiques que incideixin en la millora del bon estat ecològic de la conca.
  • Instar  les administracions a cercar el consens i la participació activa de la Taula a l’hora d’elaborar els plans de gestió.
  • Fer un seguiment crític dels plans de mesures elaborats per  les administracions vetllant la seva efectivitat a l’hora de reduir els impactes al riu.
  • Promoure directament la recuperació i la renaturalització del riu, llacs i zones humides i les seves vores.
Spread the love